Zadzwoń 693 33 66 33

Zdjęcie do prawa jazdy

Jakie zdjęcie do prawa jazdy?

jakie zdjecie do prawa jazdyIle zdjęć do prawa jazdy? Wymagania, wymiary, najważniejsze cechy i koszt

Kiedy już zakończymy swoją przygodę z kursem prawa jazdy i zdamy wszelkie egzaminy nadchodzi upragniony moment odebrania dokumentu dopuszczającego do kierowania pojazdem. Jednym z warunków podczas składania wniosku o wydanie prawa jazdy jest konieczność załączenia aktualnego zdjęcia. Należy pamiętać o tym, że nie może być to dowolna fotografia. To jakie zdjęcie do prawa jazdy załączyć, wszelkie wytyczne i wymogi są szczegółowo opisane i zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. 

Ile zdjęć do prawa jazdy?

Zatem, ile zdjęć do prawo jazdy należy dołączyć do składanego wniosku? Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wydanie prawa jazdy to wniosek, jedno zdjęcie oraz dowód osobisty do wglądu.

A jakie zdjęcie do prawa jazdy załączyć? Wskazania określone w rozporządzeniu dokładnie określają parametry techniczne, takie jak między innymi kolor, wymiary czy wielkość pliku w przypadku wersji cyfrowej. Wymagania dotyczą także kwestii związanych z osobą fotografowaną. Zdjęcie do prawa jazdy powinno być jak najbardziej aktualne, to znaczy wykonane nie wcześniej niż pół roku przed złożeniem wniosku. Ponadto, przepisy stanowią o tym, że fotografia musi być:

 • w wymiarach 35 x 45 mm,
 • zrobiona na jasnym, jednolitym tle,
 • kolorowa - niedopuszczalne jest zdjęcie czarno-białe czy w innych wariantach kolorystycznych,
 • ostra - powinna posiadać naturalny kontrast i nie może zawierać widocznych pikseli.

Plik ze zdjęciem dostarczonym na zewnętrznym nośniku danych również musi spełniać określone warunki. Najważniejsze z nich to:

 • rozdzielczość zdjęcia - 480 x 615 pikseli,
 • kolorystyka skanowania - sRGB,
 • głębia kolorów - 24 bity,
 • format - JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej (w nagłówku należy zamieścić datę wykonania, nazwę i dane adresowe zakładu fotograficznego),
 • waga pliku - nie większa niż 100 KB.

Biorąc pod uwagę kwestie związane z osobą znajdującą się na zdjęciu, wizerunek powinien przedstawiać całą głowę i ciało nie dalej niż do górnej części barków. Osoba widoczna na zdjęciu powinna patrzeć przed siebie. Twarz powinna zajmować maksymalnie 80% całego zdjęcia, mieć naturalny wyraz i koloryt. Usta powinny być zamknięte, oczy wyraźne i otwarte; nie zasłonięte włosami. 

Ponadto, nie można mieć na sobie żadnych nakryć głowy, okularów z ciemnymi szkłami i innych elementów garderoby, które utrudniałyby identyfikację i rozpoznanie. Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, w których:

 • osoba na zdjęciu ma wadę wzroku popartą orzeczeniem lekarskim; wówczas zdjęcie do prawa jazdy musi być podobne do tego zawartego np. w dowodzie osobistym,
 • osoba na zdjęciu posiada nakrycie głowy regulowane kwestiami religijnymi popartymi zaświadczeniem o przynależności do danej wspólnoty; takie zdjęcie również powinno przypominać to z dokumentu tożsamości.

Podsumowując, by uniknąć sytuacji, w której urzędnik odmawia przyjęcia wniosku ze względu na nieprawidłowo wykonane zdjęcie, warto zapoznać się z wszelkimi informacjami mówiącymi o tym, jakie zdjęcie do prawa jazdy zrobić i ile sztuk zdjęć do prawa jazdy załączyć oraz pamiętać o nich podczas ubiegania się o wydanie dokumentu.