Zadzwoń 693 33 66 33

Kurs dla instruktorów

Kurs dla instruktorów nauki jazdy - Poznań

Kurs dla instruktorów nauki jazdy, kurs instruktora - PoznańDo kursu na instruktora nauki jazdy może przystąpić osoba, które spełnia warunki ustawy z dnia z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 30 poz. 151 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Kurs dla instruktorów nauki jazdy może rozpocząć osoba:

 • posiadająca prawo jazdy kat. A (linkowanie do nowej podstrony) i B minimum 2 lata,
 • posiadająca prawo jazdy kategorii BE, C, CE, D przez okres 1 roku oraz posiada udokumentowaną praktykę jako instruktor w kategorii B,
 • która nie była karana za przestępstwo w komunikacji, w celach osiągnięcia korzyści majątkowych, za fałszowanie dokumentów, nie prowadziła pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Kurs dla instruktorów nauki jazdy obejmuje 130 godzin zajęć teoretycznych. Zajęcia teoretyczne obejmują takie tematy jak:

 • psychologia,
 • metodyka,
 • prawo o ruchu drogowym,
 • techniki kierowania oraz obsług pojazdów,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • zasady prowadzenia ośrodka,
 • techniki oraz taktyki jazdy.

Egzamin końcowy na instruktora nauki jazdy składa się z trzech elementów:

 • egzaminu testowego,
 • prezentacji wylosowanego tematu na podstawie wylosowanego przez kandydata w trakcie egzaminu konspektu,
 • egzaminu na placu manewrowym i w ruchu drogowym wraz z omówieniem i wykonaniem wylosowanego zadania egzaminacyjnego.

Kurs dla instruktorów nauki jazdy – Poznań

Na naszej stronie znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące szkolenia, jakim jest kurs dla instruktorów nauki jazdy. W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami.