Zadzwoń 693 33 66 33

Kwalifikacja wstępna

kursy na przewóz rzeczy, szkolenie wstępne dla kierowców na prawo jazdy, szybki kurs prawa jazdy - PoznańKwalifikacja wstępna w OSK Bajka

Kwalifikacja wstępna w OSK Bajka jest kursem dedykowanym dla osób, które w przyszłości planują powiązać swoją pracę z jazdą samochodem, a które uzyskały już prawo jazdy w kategorii C. OSK Bajka prowadzi szkolenie wstępne kierowców, którzy następnie przystępują do egzaminu państwowego, po zaliczeniu którego otrzymują świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Zdanie egzaminu oraz uzyskanie niezbędnego dokumentu jest podstawą do wpisania w prawo jazdy kodu 95, który upoważnia do wykonywania zawodu kierowcy. Kwalifikacja wstępna jest zatem kursem na przewóz rzeczy oraz osób w przyszłej karierze kierowcy.

Kwalifikacja wstępna podzielona jest na cztery dostępne rodzaje. Zalicza się do nich:

  • kwalifikacja wstępna – może zostać rozpoczęta przez osobę, która ukończyła 18 rok życia,
  • kwalifikacja wstępna przyśpieszona – może zostać rozpoczęta przez osoby, które ukończyły 21 lat,
  • kwalifikacja wstępna uzupełniająca – dostępna dla osób, które ukończyły 18 lat,
  • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona – dla osób które ukończyły 21 lat.

Kursy zostały podzielone ze względu na wiek kierowcy. Po ukończeniu 21 lat możliwe jest skorzystanie z kursu przyśpieszonego lub uzupełniającego. Osoby po 18 roku życia muszą rozpocząć pełny kurs. Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przeznaczony jest dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu osób, które chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o kurs na przewóz rzeczy.

Do szkolenia może przystąpić kierowca, który:

  • posiada orzeczenie psychologiczne świadczące o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy,
  • posiada orzeczenie lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy,
  • ukończył odpowiedni wiek pozwalający na przystąpienie do odpowiedniego kursu.

Szkolenie wstępne kierowców – Poznań

Zapisy na kurs, na koniec którego uzyskuje się odpowiednie uprawnienia odbywają się w naszych trzech punktach. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego – dane kontaktowe znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.